FICHAS DE ESCRITURA EN CUATRO PAUTAS DIFERENTES

(Editorial Santillana)

  La letra p

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La letra d

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía c

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía v

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía ll

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía güe

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La letra m

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La letra n

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía qu

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía z

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía ñ

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía k

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La letra l

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La letra f

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafías g y gu

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía c

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía y

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía w

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La letra s

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

Las grafías r y rr

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía r (suave)

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía j

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía ch

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

 

La letra t

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La letra h

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía b

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía g

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

La grafía x

Pauta simple

Pauta doble

Pauta montessori

Cuadrícula

 

 

   

 wwww.primerodecarlos.blogspot.com

JCRR 2014